Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Rokosowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr XXXI/251/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Rokosowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Numer uchwały: 251
Numer sesji: XXXI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXI/251/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie
wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej
w Rokosowie od Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, 15 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. „c” ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z poźn. zm) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu nieruchomości położonej w Rokosowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/2 o pow. 2 400 m2 objętej księgą wieczystą KW Nr PO1Y/00022667/3 na cele sportu, kultury fizycznej i oświaty służące wykonywaniu zadań własnych gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących