Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 464/2 położonej w Poniecu rejon ulicy Polnej oraz określenia warunków jej stosowania.

Uchwała nr XXXI/255/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 20 września 2013 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 464/2 położonej w Poniecu rejon ulicy Polnej oraz określenia warunków jej stosowania.

Numer uchwały: 255
Numer sesji: XXXI
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXI/255/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 20 września 2013 roku

w sprawie
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 464/2 położonej w Poniecu rejon ulicy Polnej oraz określenia warunków jej stosowania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póżn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 464/2 o pow. 153 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr Kw PO1Y/00009839/3, położonej w Poniecu rejon ulicy Polnej przysługującego osobie fizycznej.

§ 2. Określa się warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 464/2 położonej w Poniecu przy ul. Polnej stanowiącej własność Gminy Poniec.
1) Bonifikata, o której mowa w § 1 przysługuje użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, pod warunkiem, że nie posiada zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących