Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu

Uchwała Nr XXXII/260/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 października 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu

Numer uchwały: 260
Numer sesji: XXXII
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała Nr XXXII/260/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na rok 2013 w kwocie 79.360,- zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100) na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok 2012 szpitala prowadzonego przez Powiat Gostyński.
2. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących