Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018.

Uchwała nr XXXIV/268/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018.

Numer uchwały: 268
Numer sesji: XXXIV
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXIV/268/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie
uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018.

 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2013-2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XII/107/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Poniec na lata 2008-2012.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących