Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

Uchwała nr XXXIV/269/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

Numer uchwały: 269
Numer sesji: XXXIV
Rok (4 cyfry): 2013

Uchwała nr XXXIV/269/2013
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 29 listopada 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1.Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych na rzecz Gminy Poniec prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/2 o pow. 0,0612 ha zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 26448 – do gminnego zasobu nieruchomości na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na przebudowanie skrzyżowań dróg powiatowych – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2013-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-12-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących