Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVI/281/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA

Numer uchwały: 281
Numer sesji: XXXVI
Rok (4 cyfry): 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/281/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego
w ramach inicjatywy JESSICA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA zmienia się treść § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA do kwoty 6.790.940,35 zł., z tego:
- w roku 2013 do kwoty 1.842.865,08 zł.,
- w roku 2014 do kwoty 4.948.075,27zł.,
z przeznaczeniem na:
1) zakup obiektów poszpitalnych w Poniecu przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu”.
2) realizację przedsięwzięcia „Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących