Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1102/2, na rzecz Powiatu Gostyńskiego

Uchwała nr XXXVI/284/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1102/2, na rzecz Powiatu Gostyńskiego

Numer uchwały: 284
Numer sesji: XXXVI
Rok (4 cyfry): 2014

Uchwała nr XXXVI/284/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie
nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości
położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 1102/2, na rzecz Powiatu Gostyńskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 6 pkt. 1 i art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Poniecu przy ul. Bojanowskiej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1102/2 o powierzchni 0.0612 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00041545/1.

§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 przekazana zostanie na rzecz Powiatu Gostyńskiego w celu realizacji inwestycji pn. przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w Poniecu – ul. Bojanowskiej z Rydzyńską, Janiszewską oraz z drogą prowadzącą do miejscowości Waszkowo i Wydawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących