Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej oraz określenia warunków jej stosowania.

Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej oraz określenia warunków jej stosowania.

Numer uchwały: 286
Numer sesji: XXXVI
Rok (4 cyfry): 2014

Uchwała nr XXXVI/286/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej oraz określenia warunków jej stosowania.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami.), art. 4 ust. 7 pkt 2, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego prawo własności nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 83), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543 o pow. 3,6683 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr Kw PO1Y/00027643/4, położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej przeznaczonej na cele prowadzenia działalności gospodarczej przysługującego Spółce z o.o.

§ 2. Określa się warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 543 położonej w Poniecu przy ul. Rydzyńskiej stanowiącej własność Gminy Poniec.
1) Bonifikata, o której mowa w § 1 przysługuje użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, pod warunkiem, że nie posiada zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących