Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVI/288/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

UCHWAŁA NR XXXVI/288/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

Numer uchwały: 288
Numer sesji: XXXVI
Rok (4 cyfry): 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/288 /2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie:
statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 - ze zmianami) i art 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 - ze zmianami), Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-02-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących