Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/292/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032

Uchwała Nr XXXVII/292/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032

Numer uchwały: 292
Numer sesji: XXXVII
Rok (4 cyfry): 2014

Uchwała Nr XXXVII/292/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poniec
na lata 2014-2032


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXV/272/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2014-2032 wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1 otrzymuje treść jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 otrzymuje treść jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących