Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

UCHWAŁA NR XXXVII/294/2014 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Numer uchwały: 294
Numer sesji: XXXVII
Rok (4 cyfry): 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/294/2014
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 410 584 zł. na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej”.
2.Spłata pożyczki następować będzie z dochodów własnych w tym z dochodów z mienia i dochodów z podatków z uwzględnieniem spłaty w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Ponieca do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego bez określania kwoty, na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu niewykonania zobowiązania finansowego wynikającego z § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących