Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXXVII/296/2014 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2014 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 296
Numer sesji: XXXVII
Rok (4 cyfry): 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/296/2014
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie
zmiany uchwały nr XXXIII/265/2013 Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIII /265/2013 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31października 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
"§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 1.230.507 zł. z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Łęce Wielkiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", w zakresie działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jerzy Kusz
Informację wprowadził: Piotr Kaźmierczak
Opublikowany dnia: 2014-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.
Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących