Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca.

Numer uchwały: 2002/1/4
Numer sesji: 1
Rok (4 cyfry): 2002


U C H W A Ł A Nr I/ 4 / 2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 19 listopada 2002 roku
w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm../
art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych
/Dz. U. z 2001 nr 142 poz.1593 z późn. zmianami / oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr.61 z 2000 r. poz.707 z późn .zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

$ 1
Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka ubruttowione wynagrodzenie miesięczne wg grup zaszeregowania :

- wynagrodzenie zasadnicze grupa XX w kwocie 3.100,oo zł
-dodatek za wysługę lat / 2o % / w kwocie 620,oo zł
-dodatek funkcyjny grupa VIII w kwocie 1.320,oo zł
---------------------------------------
r a z e m 5.040,oo zł
======================
słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych.


$ 2
Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu.


$ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
19 listopada 2002 roku.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-11-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących