Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

Numer uchwały: 2002/2/10
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002
UCHWAŁA NR II / 10 / 2002

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 11 grudnia 2002 r

w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

Na podstawie art.7 ust.3 i art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 ze zmianami) art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:


§ 1.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części oraz budowle wykorzystywane na cele kulturalne ,
ochrony przeciwpożarowej , sportowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
2) poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m wysokości , za wyjątkiem
pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń w których prowadzona jest działalność
gospodarcza.

§ 2.
Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1) psy do 8-mego tygodnia życia.
2) psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw domowych po jednym na każde
gospodarstwo .

§ 3.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Poniecu :
1) nr XXXV/ 221 / 2001 z dnia 20 listopada 2001 r w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości ,
2) nr XXXV /222 / 2001 z dnia 20 listopada 2001 r w sprawie zwolnień w podatku od
posiadania psów.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących