Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Numer uchwały: 2002/2/14
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002UCHWAŁA Nr II/14/2002

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 11 grudnia 2002 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ i art. 48 ust. 1 okt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.

  1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 730.000 zł (słownie siedemset trzydzieści tysięcy zł) na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poniec i Wydawy etap I w następujących transzach:

2002 r. 400.000 zł,
2003 r. 330.000 zł

  1. Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy Poniec z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłątę.


§ 2.

Wykonanie uchwały zaleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.

Traci moc uchwała nr XL/251/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących