Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2002 rok.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2002 rok.

Numer uchwały: 2002/2/16
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002Uchwała nr II / 16 / 2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4,pkt.9 d ,pkt.10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz.
1591 ze zmianą) oraz art.109.art.116, art.124 ust.1 pkt. 1,2, ustawy z dnia
listopada 1998 r o finansach publicznych(Dz. U. z 1998r 155 poz.1014 ze zmianami)
-Rada Miejska z Poniecu uchwala co następuje:

§ 1
w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXXVI/227?2001 z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie budżetu gminy na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. a) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się dochody budżetu gminy na 2002 r w wysokości 10.132.456 zł”
b) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„Uchwala się wydatki budżetu gminy na 2002 r. w wysokości 12.092.542 zł”
2. a)w § 3 ust.1 pkt.1 i 1 a oraz pkt.2 otrzymuje brzmienie:
„1.wydatki bieżące kwotę 8.363.660 zł w tym na:
a)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.521.308 zł
2.wydatki majątkowe kwotę 3.732.822 zł”
3. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki majątkowe określone w ust.1 pkt.2 w kwocie 3.732.882 zł zawiera
zał. Nr 9.”
4.Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
5.Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
6.Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2002.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących