Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów.

Numer uchwały: 2002/2/8
Numer sesji: 2
Rok (4 cyfry): 2002UCHWAŁA NR II / 8 / 2002

RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 11 grudnia 2002 r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
podatku od posiadania psów.

Na podstawie art.5 ust.1 i art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust. 1 , art. 41ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2000 r nr 62 poz. 718 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w skali rocznej w wysokości:

1. od gruntów :
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni 0,60 zł
b) pozostałych - od 1m2 powierzchni 0,09 zł
c) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,38 zł

2. od budowli 2% ich wartości

3. od budynków mieszkalnych lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,49 zł

4. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 13,50zł

5.od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,06 zł

6. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,46 zł

7. od pozostałych budynków lub ich części -
od 1 m2 powierzchni użytkowej 3,10 zł§ 2.

1. Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysokości
50,00 zł od jednego psa.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku
podatkowego stawka podatku od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego
psa .


§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca

§ 4.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Poniecu :
- nr XXXV/ 217 / 2001 z dnia 20 listopada 2001 r w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości .

  • nr XXXV /220 / 01 z dnia 20 listopada 2001 r w sprawie ustalenia podatku od

posiadania psów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2003.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących