Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Numer uchwały: 2002/3/20
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002Uchwała Nr III /20/2002
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 grudnia 2002rw sprawie : ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.Nr.142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002 Nr.147 poz.1231 z późniejszymi zmianami Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1

Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę 50 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.


§ 2

Na terenie gminy Poniec ustala się maksymalną liczbę 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


§ 3

Na terenie gminy Poniec wprowadza się stały zakaz usytuowania i podawania i napojów alkoholowych w odległości 50 m od szkół, przedszkoli, kościołów,.


§ 4

1.Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających więcej ni 4,5% alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu w niżej wymienionych miejscach:
- 1. sale wiejskie oraz teren obok tych sal,

  • 2. teren obok wyznaczonych miejsc odbywania zabaw czy

imprez.

  • 3. wyznaczony teren w Parku Miejskim,§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca


§ 6

Traci moc uchwała:]

Nr.XXXVI/229/201 Rady Miejskiej w Poniecu zdnia 10 grudnia 2001r.w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających pow.4,5 % alkoholu( z wyjątkim piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów.


§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących