Strona główna » Dokumenty » Komunikaty » Spis rolny 2020

Spis rolny 2020

Numer dokumentu: -
Rok (4 cyfry): -

Burmistrz Ponieca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Kandydat na rachmistrza powinien spełniać następujące warunki:

1) być pełnoletnim,

2) zamieszkiwać na terenie gminy Poniec,

3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5) nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty:

1)    Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem: 

– imienia i nazwiska,

– adresu zamieszkania,

– telefonu,

– adresu email.

2)    Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. (oświadczenie w załączeniu).

3)    Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec z dopiskiem: "Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”

Termin składania ofert od 15 czerwca 2020 do 8 lipca 2020 r.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2020-06-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-06-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie