Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców, radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców, radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

Numer uchwały: 2002/3/25
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002U C H W A Ł A Nr III/25/2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców
Przewodniczącego Rady, Przewodniczących Komisji, ich Zastępców,
radnych, oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.


Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / oraz *3 pkt 3
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej
wysokości diet przysługujących radnemu gminy / Dz. U. Nr 6 1 poz.710 /
Rada Miejska u c h w a l a co następuje :


* 1.
1. Ustala się stałą miesięczną dietę dla:

1/ Przewodniczącego Rady w wysokości 750,00 zł
2/ Zastępców Przewodniczącego Rady w wysokości 330,00 zł
3/ Przewodniczących Komisji w wysokości 320,00 zł
4/ Zastępcy Przewodniczących Komisji 310,00 zł
5/ Radnych 300,00 zł

2. Pobieranie stałych diet określonych w pkt 1,2,3,4 wyklucza pobieranie diet
z tytułu innych funkcji pełnionych w radzie.

3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady lub jej Komisji za każdą
nieobecność potrącane będzie 20 % należnej diety miesięcznej.

4. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do dnia 10-go następnego
miesiąca na konta bankowe.
Podstawą do wypłaty jest podpis na liście obecności.


* 2.
Zwrot kosztów podróży służbowych radnych przysługuje w wysokości i na zasadach
określonych przez Właściwego Ministra do spraw administracji publicznej.
* 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.* 4.
Tracą moc uchwały:

  • nr XIX/107/2000 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 11 lutego 2000 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych
i członków komisji spoza Rady,

- nr XIX /108/2000 Rady Miejskie w Poniecu z dnia 11 lutego 2000 r.
w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej
i Zastępcy Burmistrza.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących