Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » III/26/2002

III/26/2002

Numer uchwały: 2002/3/26
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002U C H W A Ł A Nr III /26/2002

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 roku
w sprawie: ustalenia wysokości diet dla przewodniczących
organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych.

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
/ tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami /
Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1

  1. Ustala się stałą miesięczną dietę dla:

- sołtysów w wysokości 70,00 zł
- przewodniczącego Zarządu Osiedla 70,00 zł
2. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do dnia 10 następnego
miesiąca na konto bankowe.


* 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.* 3
Traci moc uchwała nr XIX / 109 / 2000 z dnia 11 lutego 2000r.
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży
dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących