Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » III/30/2002

III/30/2002

Numer uchwały: 2002/3/30
Numer sesji: 3
Rok (4 cyfry): 2002
U C H W A Ł A n r III / 30 / 2002


Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 roku.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r nr 155 poz. 1014 ze zmianami)-
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2003 r pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec
w kwotach określonych jak niżej :

1. ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dzięczyna
do kwoty 50.000 zł ,
2.ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Drzewce
do kwoty 51.000 zł.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2002-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących