Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIII/85/2003

XIII/85/2003

Numer uchwały: 2003/13/85
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2003


UCHWAŁA NR XIII / 85 / 2003


RADY MIEJSKIEJ w PONIECU z dnia 5 grudnia 2003 r

w sprawie : zwolnień w podatku od nieruchomości , rolnego i od posiadania
psów .


Na podstawie art.7 ust.3 i art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz.84 ze zmianami) , art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz. U. z 1993 r nr 194 poz. 431 ze zmianami ) , art.18 ust.2 pkt.8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. nr 62 poz. 718 ze zmianami )
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części w budynkach komunalnych wykorzystywane na cele kulturalne , ochrony przeciwpożarowej i sportowe , z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
2) budowle wykorzystywane na cele kulturalne , ochrony przeciwpożarowej , sportowe z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
3) poddasza użytkowe i piwnice powyżej 1,40 m wysokości , za wyjątkiem pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego.
4) niewydzierżawione grunty komunalne.

§ 2.

Zwalnia się od podatku rolnego niewydzierżawione grunty komunalne.

§ 3.

Zwalnia się od podatku od posiadania psów :
1) psy do 8-mego tygodnia życia.
2) psy utrzymywane w celu pilnowania gospodarstw domowych po jednym na każde
gospodarstwo .§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr II/ 10 / 2002 z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i od posiadania psów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2004r .
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących