Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIII/87/2003

XIII/87/2003

Numer uchwały: 2003/13/87
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2003
Uchwała nr XIII / 87 / 2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 1, 2 , 5 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III / 29 / 2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany :

  1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.310.529 zł”
b) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.795.752 zł”

  1. w § 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie :

„ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 88.000 zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

  1. w § 3 ust. 1 pkt.1 , pkt. 1 lit. a , pkt 2 otrzymują brzmienie :

„ pkt. 1/ wydatki bieżące kwotę 8.903.222 zł w tym na :
pkt. 1 lit. a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4.980.244 zł,
pkt. 2. wydatki majątkowe kwotę 1.892.530 zł, `

  1. w § 3 ust.2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie :

„wydatki w kwocie 88.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

  1. w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 1.892.530 zł po
zmianie zawiera zał. nr 5 do niniejszej uchwały.”

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

  1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

  2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

  3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały

13. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego2003.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących