Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIII/88/2003

XIII/88/2003

Numer uchwały: 2003/13/89
Numer sesji: 13
Rok (4 cyfry): 2003

Untitled


U C H W A Ł A n r XIII / 89 / 2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 5 grudnia 2003 roku.

w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 15 poz. 148 ze zmianami)-
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

Postanawia się udzielić w 2003 r pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu
przez wykonanie robót w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Poniec
w kwotach określonych jak niżej :

1. ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Dzięczyna
do kwoty 50.000 zł ,
2.ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Drzewce
do kwoty 51.000 zł.
3.ułożenie chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Żytowiecko
do kwoty 15.000 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
. § 4.
Traci moc uchwała nr III/ 30/ 2002 r Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia
2002 r w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2003 roku.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących