Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IV/35/2003

IV/35/2003

Numer uchwały: 2003/4/35
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2003U C H W A Ł A Nr IV / 35 / 2003

Rady Miejskiej Ponieca
z dnia 14 lutego 2003 roku.

w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników
zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu.


Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami / oraz $ 2 pkt 2 i $ 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U z 2000 r. Nr 61 poz.708 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

$ 1

Ustala się wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 800 zł w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w OPS.

$ 2

Ustala się wartość 1 punktu w kwocie : 4 zł

$ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

$ 4

Traci moc Uchwała Nr XXV / 142 /2000 z dnia 08 września 2000 roku

$ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących