Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IV/36/2003

IV/36/2003

Numer uchwały: 2003/4/36
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2003
UCHWAŁA IV/36/2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 lutego 2003r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla
pracowników Przedszkola Samorządowego ,Szkół
Podstawowych, oraz Publicznych Gimnazjów.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001.Nr.142poz.1591.ze zmianami) oraz § 2 pkt.2,§ 3 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r.w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr.61 poz.708 z 2000r. ze zmianami) RADA MIEJSKA W PONIECU u c h w a l a co następuje:


§ 1
Ustala się kwotę 850 złotych jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze I
kategorii zaszeregowania

§ 2
Ustala się wartość jednego punktu w złotych w kwocie 3,50 złotego.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca .§ 4
Traci moc Uchwała Nr. XXX/177/2001 z dnia 20.04.2001r.


§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących