Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IV/39/2003

IV/39/2003

Numer uchwały: 2003/4/39
Numer sesji: 4
Rok (4 cyfry): 2003

U C H W A Ł A Nr IV/39/2003

Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 14 lutego 2003 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn.zm. / oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin,starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr.61 z 2000r poz.707 z późn .zm. /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1
Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka ubruttowione wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.200,oo zł
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie 640,oo zł
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.000,oo zł
- 20% dodatek specjalny w kwocie 840,oo zł
---------------------------------------
r a z e m 5.680,oo zł
======================

słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych


§ 2
Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2003r

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących