Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/45/2003

V/45/2003

Numer uchwały: 2003/5/45
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003


UCHWAŁA V /45/2003


Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz
wartości jednego punktu w złotych dla pracowników
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
z siedzibą w Drzewcach.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591
ze zmianami) oraz § 2 pkt 2, § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w
jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
/Dz. U. nr 61 poz. 708 z 2000 roku ze zmianami)
RADA MIEJSKA W PONIECU u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się kwotę 800,00 złotych jako najniższe wynagrodzenie zasadnicze
I kategorii zaszeregowania.

§ 2.

Ustala wartość jednego punktu w złotych w kwocie 4,50 złotych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących