Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/46/2003

V/46/2003

Numer uchwały: 2003/5/46
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003U C H W A Ł A Nr V /46 /2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2003

w sprawie: połączenia Szkoły Podstawowej w Żytowiecku z Publicznym
Gimnazjum w Żytowiecku w Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Żytowiecku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz.U.Nr.142,poz.1591 ze zmianami, oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 1996r.Dz.U.Nr.67,poz.329 ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1


Połączyć Szkołę Podstawową w Żytowiecku im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ”Grota” z Publicznym Gimnazjum w Żytowiecku w Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”


§ 2


Akt założycielski Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” stanowi załącznik Nr.1 do uchwały.


§ 3


  1. Majątek Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i Publicznego Gimnazjum w Żytowiecku zostaje przejęty przez Zespół Szkół,Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku im.gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.

  2. Zespół jest jednostką budżetową gminy Poniec.


§ 4Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2003r.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących