Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/47/2003

V/47/2003

Numer uchwały: 2003/5/47
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003


UCHWAŁA Nr V/ 47 /2003
RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie sprzedaży gruntu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego działki nie zabudowane, położone w Poniecu przy ulicy Harcerskiej, oznaczone na mapie ewidencji gruntów jako działki nr nr 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 129/5, 132/5, 132/6, 132/7, 132/8, 132/9, 132/10, 132/11 i 133/2 o łącznej powierzchni 1.894 m2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących