Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/49/2003

V/49/2003

Numer uchwały: 2003/5/49
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003
Uchwała nr V / 49 / 2003


Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2003 r


w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie na 2003 rok.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 za zmianami ) oraz
art. 109 , art. 124 ust. 1, pkt 1 , 2 , 9 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r nr 15 poz. 148 )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie budżetu gminy na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. a) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 r w wysokości 9.965.702 zł”
b) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
„Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 r w wysokości 10.175.702 zł”

  1. w § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„dotacje za realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 426.071 zł „

  1. w § 3 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. wydatki bieżące kwotę 8.603.712 zł w tym na „

  1. w § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

„Wydatki w kwocie 426.071 zł na realizacje zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych na podstawie odrębnych ustaw „.
5.Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
6.Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
7.Dokonuje się zmian w załączniku nr 4 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.
8.Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 zgodnie z zał. nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2003.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących