Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » V/50/2003

V/50/2003

Numer uchwały: 2003/5/50
Numer sesji: 5
Rok (4 cyfry): 2003UCHWAŁA NR V/50/2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVI/230/2001 z dnia 10 grudnia 2001 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów Gminy Poniec.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1

  1. Dotychczasowa treść § 3 załącznika nr 1 do uchwały

” Zasady przyznawania stypendiów gminy Poniec “
oznacza się jako ust.1.

  1. W paragrafie 3 załącznika nr 1 do uchwały dodaje się

ust. 2 o brzmieniu :
” 2. Komisja Stypendialna w uzasadnionych przypadkach
przyzna stypendium socjalne osobie nie spełniającej
warunków zawartych w niniejszych “ zasadach ”.


§ 2 .

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących