Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » VI/55/2003

VI/55/2003

Numer uchwały: 2003/6/55
Numer sesji: 6
Rok (4 cyfry): 2003


U C H W A Ł A Nr V I/55 /2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 25 kwietnia 2003r.

w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr.V/46/2003 Rady Miejskiej w
Poniecu z dnia 28 marca 2003r.w sprawie połączenia Szkoły
Podstawowej w Żytowiecku z Publicznym Gimnazjum
w Żytowiecku w Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Żytowiecku.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku (Dz.U.Nr.142,poz.1591 ze zmianami, oraz art.62 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity z 1996r.Dz.U.Nr.67,poz.329 ze zmianami ) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:

§ 1


W § 3 dodaje się punkt.3 w brzmieniu:

“3. Na podstawie art.231 Kodeksu Pracy następuje z dniem 1 września 2003r.przejęcie pracowników Szkoły Podstawowej w Żytowiecku i Publicznego Gimnazjum w Żytowiecku przez Zespół Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2003r.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących