Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » VII/58/2003

VII/58/2003

Numer uchwały: 2003/7/58
Numer sesji: 7
Rok (4 cyfry): 2003VII / 58 / 2003 r

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 maja 2003 r.

w sprawie :udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2003 roku.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591 )
oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r
o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :


§ 1.

1.Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w
w kwocie 4.000 zł na zakup AKTYLIZY -leku powodującego udrożnienie
naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep dla Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gostyniu.
2. Burmistrz Ponieca zawrze porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem
Gostyńskim w sprawie przekazania środków o których mowa w ust. 1.
3. Pomoc finansowa , o której mowa w ust. 1 będzie udzielona jednorazowo
w terminie do dnia 30 września 2003 r
4. Źródłem sfinansowania zobowiązań określonych w § 1 ust. 3 będą dochody
własne gminy.
5.Przyznana pomoc podlega rozliczeniu w terminie do dnia 20 grudnia 2003r

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
Uzasadnienie do uchwały nr VII/ 57 / 2003 z dnia 30 maja 2003
w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu.Do Burmistrza Ponieca wpłynęło pismo od Pani Starosty Elżbiety Palki o sfinansowanie centralnie wdrożonego programu “wczesnej interwencji kardiologicznej “
polegającego na podaniu AKTYLIZY - leku powodującego udrożnienie naczyń wieńcowych serca zamkniętych przez skrzep, bardzo często ratującego życie chorego dla
jednego pacjenta. Koszt zakupu jednego podania wynosi kwotę 4.000 zł.

Z pisma otrzymanego od SP ZOZ w Gostyniu wynika ,że z terenu powiatu gostyńskiego
średnio rocznie jest około 45 pacjentów ,u których należałoby wdrożyć intensywne leczenie , a WRKCh zakontraktowała dla szpitala tylko 20 takich procedur rocznie.

W związku z powyższym podjęto uchwałę o przyznaniu pomocy finansowej na sfinansowanie kosztu podania AKTYLIZY jednemu pacjentowi.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-05-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących