Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/66/2003

IX/66/2003

Numer uchwały: 2003/9/66
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003
U C H W A Ł A Nr IX/66/2003


Rady Miejskiej w P O N I E C U
z dnia 22 sierpnia 2003r.

w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na
ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu.


Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o
ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół opiniujący kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Gostyniu w następującym składzie:
1. Edmund Chudy radny
2. Bogdan Kędziora radny
3. Andrzej Zieliński radny
4. Andrzej Zieliński Sekretarz Gminy
5. Mirosław Matuszewski Inspektor UM.

§ 2.

Do zadań zespołu opiniującego należy:
1.Przyjęcie zgłoszeń od podmiotów uprawnionych do zgłaszania
kandydatów na ławników.
2. Zaopiniowanie kandydatów na ławników pod kątem spełniania
warunków ustawowych.
3. Ustalenie list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
w Gostyniu i przekazanie zaopiniowanych list Radzie Miejskiej
w Poniecu:
a) kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu
b) kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Gostyniu
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących