Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/69/2003

IX/69/2003

Numer uchwały: 2003/9/69
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003U C H W A Ł A nr IX/ 69 /2003


Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003 r.


w sprawie :zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e i art. 58 ustawy z dnia

  • marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku

nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami )
uchwala się co następuje :

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie gminy na 2003 r w zakresie inwestycji pod nazwą :
“ zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gaz ziemny w Szkole
Podstawowej w Poniecu „ do kwoty 60.000 zł.


§ 2.

1. Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych i pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały nr IX / 69 /03 z dnia 22 sierpnia 2003 r
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z zakresie inwestycji
Powołany na wstępie uchwały przepis prawny ustawy o samorządzie
gminnym daje Radzie Miejskiej możliwość podjęcia uchwały w sprawach
majątkowych gminy ,przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustalaną corocznie prze radę gminy.

Na modernizację kotłowni pn „Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gaz
ziemny w Szkole Podstawowej w Poniecu „ postanowiono zaciągnąć pożyczkę w
w kwocie 60.000 zł. i zadanie to przyjęto do realizacji na rok bieżący.

Modernizacja kotłowni realizowana będzie z dochodów własnych i
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na koniec roku pozostanie do spłaty zobowiązanie w wysokości udzielonej
pożyczki.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących