Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/72/2003

IX/72/2003

Numer uchwały: 2003/9/72
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003


UCHWAŁA Nr IX/72/2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003r.


w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy PoniecNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 roku
Nr 15 poz.148 ze zmianami/ Rada Miejska Ponieca uchwala co następuje:

* 1

Uchwala się wieloletni program inwestycyjny dla gminy Poniec stanowiący załącznik
nr 1 do uchwały.


* 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca* 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr IX/72/2003 Rady Miejskiej
w Poniecu z dnia22 sierpnia 2003r. ......


W y k a z
wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Poniec


Nazwa programu jego
cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizacji programu

Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne

Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec

Gmina Poniec

maj 2004r.- sierpień 2004r.
4.095.418 zł

2003r. -0
2004r- 2.395.418 zł
środki własne
2004 -1.700.000 środki pozabudżetowe
pozyskane z innych źródeł.
Wartość całkowita inwestycji wynosi
4.095.418 zł w tym
1.700.000 ,- środki SAPARD
2005r- 0

Załącznik nr 4 do Uchwały
Nr X/.../2003 Rady Miejskiej
w Poniecu z dnia 12 września
2003 r.


W y k a z
wieloletniego programu inwestycyjnego dla Gminy Poniec


Nazwa programu jego
cel i zadania

Jednostka organizacyjna realizacji programu

Okres realizacji programu i łączne nakłady inwestycyjne

Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach w zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec

Gmina Poniec

2003 r. - 2005 r.
4.095.418 zł

2003r. -0
2004 r. 4.095.418 zł
w tym :
2004r- 2.395.418 zł
środki własne
2004 -1.700.000 środki pozabudżetowe
pozyskane z innych źródeł.
Wartość całkowita inwestycji wynosi
4.095.418 zł w tym
1.700.000 ,- środki SAPARD
2005r- 0Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących