Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » IX/73/2003

IX/73/2003

Numer uchwały: 2003/9/73
Numer sesji: 9
Rok (4 cyfry): 2003U C H W A Ł A nr IX/ 73 /2003

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 22 sierpnia 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały własnej nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
w sprawie :ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego ,Zastępców
Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji ,ich Zastępców, radnych ,
oraz zwrotu podróży służbowych.


Na podstawie art. 25 ust.4, 6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz § 3 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy(Dz. U
z 2000 r nr 6 poz. 710 ) - uchwala się co następuje :


§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
w sprawie :ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego ,Zastępców
Przewodniczącego Rady , Przewodniczących Komisji ,ich Zastępców, radnych ,
oraz zwrotu podróży służbowych w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

“ 3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady lub jej Komisji za każdą
nieobecność potrącane będzie 20 % należnej diety miesięcznej.
Podstawą do potrącenia jest brak podpisu na liście obecności.

4.Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do dnia 10-go następnego
miesiąca na konta bankowe.”


§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2003-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących