Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XV/97/2004

XV/97/2004

Numer uchwały: 2004/15/97
Numer sesji: 15
Rok (4 cyfry): 2004

UCHWAŁA Nr XV/97/2004

RADY MIEJSKIEJ W PONIECU

z dnia 10 luty 2004 roku.


w sprawie nabycia gruntu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami {Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości położonej we wsi Grodzisko, oznaczonej działką numer 29/17 o powierzchni 2120 m2 , gmina Poniec, z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci.


§ 2. Koszty sporządzenia niezbędnych dokumentacji geodezyjnych, operatów szacunkowych oraz koszty aktu notarialnego ponosi Gmina Poniec.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U z a s a d n i e n i e

Celem zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie zabawy najmłodszym mieszkańcom sołectwa Grodzisko, zachodzi konieczność wyznaczenia i zagospodarowania terenu, który mógłby być przeznaczony na plac zabawy dla dzieci.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-12-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących