Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVI/101/2004

XVI/101/2004

Numer uchwały: 2004/16/101
Numer sesji: 16
Rok (4 cyfry): 2004U C H W A Ł A nr XVI / 101 /2004


Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 24 marca 2004 r.


w sprawie :zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera e i art. 58 ustawy z dnia

  • marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku

nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje :

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną
w budżecie gminy na 2004 r w zakresie inwestycji pod nazwą :
“ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków
etap II w m. Poniec „ do kwoty 1.998.000 zł.


§ 2.

Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych i pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
środków Sapard.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-03-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących