Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVII/105/2004

XVII/105/2004

Numer uchwały: 2004/17/105
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2004UCHWAŁA nr XVII / 105 / 2004 r

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie :udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2004 roku.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. nr 142 poz. 1591 )
oraz art. 111 ust. 2 pkt. 5 i art. 117 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r
o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 ze zmianami )

Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :§ 1. 1.Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu
w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie zakupu nowej sprężarki do
ładowania butli powietrznych dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gostyniu.
2.Pomoc finansowa zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia
pomiędzy Gminą Poniec a Powiatem Gostyńskim w sprawie przekazania
środków o których mowa w ust. 1.
3. Pomoc finansowa , o której mowa w ust. 1 będzie udzielona jednorazowo
w terminie do dnia 30 września 2004 r
4. Źródłem sfinansowania zobowiązań określonych w § 1 ust. 3 będą dochody
własne gminy.
5.Przyznana pomoc podlega rozliczeniu w terminie do dnia 20 grudnia 2004r


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących