Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVII/109/2004

XVII/109/2004

Numer uchwały: 2004/17/109
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2004
Uchwałą Nr XVII/ 109 /2004r.

z dnia 28 kwietnia 2004r. Rady Miejskiej w Poniecu


w sprawie: zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto
Leszno rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów
Rolnych i Bytowych zlokalizowanego na terenie Gminy
Poniec.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zmianami /
Rada Miejska w Poniecu uchwala:


§ 1. 1.Gmina Poniec powierza Miastu Leszno przeprowadzenie
rekultywacji Gminnego Składowiska Odpadów Rolnych i Bytowych
zlokalizowanego na terenie Gminy Poniec.
2 .Gmina Poniec zobowiązuje się do udziału w kosztach rekultywacji
składowiska proporcjonalnie do liczby mieszkańców i różnicy
pomiędzy całkowitymi kosztami rekultywacji a wielkością
dofinansowania ze środków Funduszu Spójności, zgodnie z zapisami
Studium Wykonalności przedsięwzięcia.
3. Wysokość i terminy wpłat a także szczegółowa lokalizacja i
powierzchnia składowiska zostanie określona w odrębnym
porozumieniu między gminnym, zgodnie z zapisami Studium
Wykonalności przedsięwzięcia.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących