Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVII/111/2004

XVII/111/2004

Numer uchwały: 2004/17/111
Numer sesji: 17
Rok (4 cyfry): 2004U C H W A Ł A Nr XVII/111/2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 28 kwietnia 2004 roku

w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ponieca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art.4 pkt.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych / Dz .U.
z 2001 Nr 142 poz.1593 z późn. zm. / oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U.Nr.33 z 2003r poz.264 z późn .zm. /
Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się Burmistrzowi Ponieca Panu Kazimierzowi Dużałka ubruttowione
wynagrodzenie w następującej wysokości:

- wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.300,oo zł
- 20% dodatek za wysługę lat w kwocie 660,oo zł
- dodatek funkcyjny w kwocie 1.030,oo zł
- 20% dodatek specjalny w kwocie 866,oo zł
---------------------------------------
r a z e m 5. 856,oo zł
======================

słownie: pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych.

§ 2. Wykonanie zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Poniecu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2004 roku .

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-04-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących