Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XVIII/117/2004

XVIII/117/2004

Numer uchwały: 2004/18/117
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2004Uchwała nr XVIII/ 117 / 2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 czerwca 2004 roku.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniecu
nr XV/ 95 / 2004 z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2000r. nr 71, poz.838 ze zmianami),
Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 ust. 2 skreśla się zapis w następującym brzmieniu ;
„Przez dzień zajęcia pasa drogowego rozumie się również zajęcie pasa
drogowego trwające krócej niż 24 godziny” .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących