Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nrXVIII/118/2004

Uchwała nrXVIII/118/2004

Numer uchwały: 2004/18/118
Numer sesji: 18
Rok (4 cyfry): 2004
Uchwała nr XVIII/ 118 / 2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 8 czerwca 2004 roku
w sprawie: nadania nazwy ulicy w Poniecu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje:

§ 1. Ulicy biegnącej od ul. Harcerskiej w kierunku północnym nadaje się nazwę: Krótka

§ 2. Położenie ulicy określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miejskiej Ponieca nr XVIII/118/2004 z dnia 8 czerwca 2004r.
w sprawie nadania nazwy ulicy.

W związku z wydzieleniem działek budowlanych w rejonie ul. Harcerskiej powstała konieczność nadania nazwy ulicy, która powstała w wyniku podziału geodezyjnego. Nowa ulica znajduje się w terenie, który od niedawna jest inwestowany. Na pierwszych działkach powstają już budynki, a istnieje jeszcze możliwość zainwestowania na pozostałych nieruchomościach. Ulica ta wyraźnie odznacza się w układzie komunikacyjnym miasta i nie powinna być identyfikowana z ulicą Harcerską, W związku z tym zasadne jest usankcjonowanie tego faktu poprzez nadanie tej ulicy nazwy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących