Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIX/120/2004

XIX/120/2004

Numer uchwały: 2004/19/120
Numer sesji: 19
Rok (4 cyfry): 2004


Uchwała Nr XIX/120/2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 lipca 2004 roku.


w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ściekówNa podstawie art. 18, ust. 1, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. nr 72 poz. 747 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu ustala co następuje:§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.§2.Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonywanych w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 do 31 lipca 2005 roku.§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.§ 4.Gminny Zakład wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach ogłasza Taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Miejskiej w Poniecu
Nr XIX/120/2004 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Obowiązujące na terenie gminy Poniec

na okres: od dnia 1 sierpnia 2004 roku do 31 lipca 2005 roku

Lp.

Wyszczególnienie

Rodzaj cen
i stawek opłat

Cena za 1 m3 wody i ścieków obowiązująca
od 1 sierpnia 2004 do 31 lipca 2005 r.

1

Gospodarstwa domowe

Opłata za m3 dostarczonej wody

1,90 zł

2

Przemysł

Opłata za m3 dostarczonej wody

2,40 zł

3

Gospodarstwa domowe

Opłata za m3 odprowadzania ścieków

2,00 zł

4

Przemysł

Opłata za m3 odprowadzania ścieków

5,00 zł
Do wyżej wymienionych cen dolicza się obowiązujący podatek VAT.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących