Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XIX/121/2004

XIX/121/2004

Numer uchwały: 2004/19/121
Numer sesji: 19
Rok (4 cyfry): 2004U C H W A Ł A NR XIX/ 121 / 2004

Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 6 lipca 2004 r

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109, art. 124 ust. 1 pkt. 2 , 10 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U .z 2003 r nr 15 poz.148 ze zmianami )


Rada Miejska w Poniecu uchwala co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XV/93/2004 z dnia 10 lutego 2004 r
w sprawie budżetu gminy na 2004 rok wprowadza się następujące zmiany
1. w § 3 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1 b, pkt. 2 i pkt. 3 c otrzymują brzmienie :
„1/ wydatki bieżące kwotę 10.025.986 zł w tym na :
b) dotacje kwotę 478.450 zł.
2/ wydatki majątkowe kwotę 2.114.891 zł.
3c) Dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom w kwocie 78.850 zł.”
2. w § 3 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
„Wydatki majątkowe określone w ust. 1 pkt. 2 w kwocie 2.114.891zł po
zmianie zawiera zał. nr 3 do niniejszej uchwały „.
3.w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
„Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 55.613 zł”

4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 8 zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku nr 12 zgodnie z zał. nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2004.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-07-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących