Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XX/125/2004

XX/125/2004

Numer uchwały: 2004/20/125
Numer sesji: 20
Rok (4 cyfry): 2004U C H W A Ł A N r XX / 125 / 2004Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 30 sierpnia 2004r

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. c. i art. 58 ust 1 i 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U . z 2001r. Nr 142 poz.1594 ze zmianami / i art. 48 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15 poz. 148 ze zmianami / uchwala się co następuje:§ 1. 1 Postanawia się zaciągnąć w 2004 r pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 500.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków etap II w m. Poniec zadanie I.

2. Spłata pożyczki będzie następować z dochodów własnych Gminy Poniec z uwzględnieniem jej w planach budżetowych w latach obejmujących spłatę .


§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ponieca.


§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII / 114/ 2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia
8 czerwca 2004 r w sprawie :zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-08-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących