Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » XXI/132/2004

XXI/132/2004

Numer uchwały: 2004/21/132
Numer sesji: 21
Rok (4 cyfry): 2004Uchwała Nr XXI/132/2004
Rady Miejskiej w Poniecu
z dnia 12 października 2004 roku


w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej
w Poniecu przy ulicy Polnej w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami }, art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami {tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 46 poz. 543 ze zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala, co następuje:

* 1. Przeznacza się do zbycia nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Poniec, położoną w Poniecu przy ul. Polnej, oznaczoną według ewidencji gruntów jako działka nr 485 o powierzchni 0,2511 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr 22462.

* 2. Zbycie nieruchomości opisanej w § 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ponieca.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Marcin Pazdaj
Informację wprowadził: Marcin Pazdaj
Opublikowany dnia: 2004-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 TransitionalInformacja dla osób niesłyszących